Vyhodnotenie štýlu jazdy

Poskytujeme najpodrobnejšie vyhodnotenie

RMC systém vyhodnocuje viac ako 150 prevádzkových parametrov.

Čo nemeriame, nie je možné riadiť – rozhodovanie na základe faktov.

Prehľadné využitie dát z CAN/FMS vozidla a kapacitnej palivovej sondy CAP04.

Jednoduchá cesta k zníženiu nákladov/zvýšeniu zisku.

Porovnanie dosiahnutých výsledkov v zozname vodičov alebo vozidiel.

Okamžité vyhodnotenie štýlu jazdy.

Vyhodnotenie v podobe 2D a 3D histogramov.

Vyhodnotenie úplnej otáčkovej charakteristiky motora.

Transparentný motivačný systém – rozvoj a zmena správania sa vodičov.

Spolupráca s firmou CE SOLUTIONS, s.r.o. v rámci programu „ECODrive – Hospodárne a bezpečne na cestách“ možnosť vyškolenia vlastného lektorského tímu a školenia vodičov.

Uvedomelý vodič dokáže znížiť spotrebu phm o 3 l/100 km.

Pri priebehu 140 000 km/rok predstavuje úspora 4 800 EUR.

 

Hodnotené parametre
Rýchlosť Voľný dojazd Radenie
Spotreba paliva Tempomat Zotrvačnosť
Hmotnosť Volnobežka Prevádzková brzda
Hospodárna jazda Predvídavosť Retardér
Stabilita akceleračného pedálu Akcelerácia Motorová brzda
Volnobeh Charakteristika motoru PTO

.

Hodnotenie stálej rýchlosti

.

3D histogram – otáčky, poloha plynu,vzdialenosť (km)

.

2D histogram – otáčky, doba behu motora (%)