Nákladné vozidlá

GPS sledovanie a monitoring prevádzky nákladných vozidiel

RMC systém prináša kompletne vybavené dispečerské webové prostredie pre GPS monitoring prevádzky nákladných vozidiel.

Systém pre GPS sledovanie a monitoring nákladných vozidiel umožňuje plánovať, riadiť a kontrolovať hospodárenie a efektivitu celého vozového parku v reálnom čase a minimalizuje riziká krádeže PHM.

S RMC systémom ušetríte až 30 % nákladov z prevádzky vášho nákladného vozového parku tým, že:

 • nastavíte transparentný systém s nakladaním s pohonnými hmotami,
 • znížite počet ubehnutých kilometrov optimalizáciou jazdnej trasy,
 • znížite opotrebenie Vašich vozidiel,
 • znížite administratívnu záťaž na celý vozový park,
 • zvýšite prepravný výkon a efektivitu vozidiel hodnotením jazdného štýlu vodiča.

RMC je užívateľsky priateľský systém, ktorý integruje dopravcu s prepravcom, dispečérov s vodičmi, miesto nakládky s miestom vykládky atď.

Jedinečnosť RMC systému pre nákladné automobily spočíva v kompletnom prehľade jazdných štýlov vodičov a v porovnaní dát o spotrebe paliva z FMS (Fleet Management Systém) a z kapacitnej sondy CAP04.

RMC systém na základe vyhodnotených prevádzkových parametrov a jazdného štýlu poskytuje účinný nástroj pre zavedenie transparentného motivačného systému pre každého vodiča a dáva odpovede na otázky, v akej jazdnej zručnosti by sa mal vodič zlepšiť?

Správa vozového parku nákladných vozidiel je hlavným článkom rôznych odvetví priemyslu a nákladné vozidlá patria k prvkom, ktoré vyžadujú vysoké náklady na prevádzku. Preto je dôležité mať náklady pod kontrolou a zaobstarať si gps monitoring prevádzky nákladných vozidiel.

GPS sledovanie a monitoring nákladných vozidiel pomáha efektívne znížiť náklady na prevádzku a zvyšovať tak produktivitu samotnej prepravy. Okrem kontroly pohybu vozidla a činnosti ľudského faktoru stráži aj spotrebu paliva, krádeže a podvodné správanie.

Výhody RMC pre nákladné vozidlá

 • 24/7 nepretržitý dohľad nad vozovým parkom a sledovanie nákladných automobilov.
 • Okamžitý prehľad o zaťažení náprav, teplote v prepravnom priestore, odpojení či pripojení návesu.
 • Možnosť lokalizácie v reálnom čase.
 • Možnosť on-line riadenia a kontrola prepráv.
 • Spolupráca s navigáciou Sygic Truck 3D pri vyhľadávaní trasy.
 • Zadávanie zákaziek na diaľku pomocou navigácie Garmin.
 • Umožňuje sledovať stav zákaziek a postup ich realizácie.
 • Import dát z tankovacích kariet.
 • Výpočet cestovných náhrad.
 • Elektronická stazka.
 • Ľubovoľná konfigurácia parametrov.
 • Ľubovoľné nastavenie výkazov knihy jázd a trás.
 • Možnosť trasovania podľa histórie.
 • Zobrazenie a sledovanie vybraných nákladných áut na jednej mape.
 • Nastavenie alarmov pri prekročení hraničných hodnôt (napr. teplota motora, krádež PHM apod.)
 • Nastavenie pravidelného servisu nákladného automobilu.
 • Možnosť identifikácie vodiča bezkontaktným identifikačným čipom.
 • Šichtovanie vodičov nákladnej dopravy.
 • Zvýšenie bezpečnosti proti krádeži vozidla.
 • Presné meranie PHM sondou CAP04 (aktuálny stav, tankovanie, spotreba, úbytky).
 • Možnosť rozlíšenia práce jednotlivých skupín (napr. nakládka, vyklápanie, práca hydraulickej ruky).
 • Zvýšená kontrola nad efektívnosťou práce zamestnancov.
 • Výstup zo systému do kabíny vodiča – vydávanie pokynov pre hospodárny spôsob riadenia.
 • Sťahovanie digitálneho tachografu.