Komunálna technika

4RMC systém ponúka riešenie pre monitorovanie prevádzky komunálnej techniky. Systém umožňuje sledovať potrebné prevádzkové parametre motora, nadstavbových príslušenstiev a minimalizuje aj riziká krádeže PHM.

Na základe mnohoročných skúseností ponúkame dnes univerzálny RMC systém pre monitorovanie prevádzky strojov komunálnej techniky, ktorý je možné nainštalovať takmer na akýkoľvek stroj od akéhokoľvek výrobcu.

Po nainštalovaní diaľkového monitoringu máte celkový prehľad o spotrebe paliva pri rôznych pracovných režimoch, vyťaženosti a práci obsluhy strojov.

RMC systém umožňuje kontrolovať či komunálne práce prebiehajú podľa stanoveného plánu.

Dáta sú uložené na servery až 2 roky dozadu, a tým máte možnosť doložiť, či komunálne práce v danom termíne boli vykonané.

Jedinečnosť RMC systému spočíva v presnom meraní hladiny paliva v nádrži stroja kapacitnou sondou CAP04. Sonda CAP04 meria tak náklon ako aj akceleráciu celého stroja,  čím sa rektifikuje meranie objemu paliva v rozmedzí 0,2 – 0,5 %. Ďalej je sonda vybavená dvomi teplotnými snímačmi pre prepočet objemu nafty na referenčnú teplotu 15 °C.

Podľa skúseností našich zákazníkov je možné ušetriť až 35% nákladov z prevádzky vášho strojového parku tým, že zavediete RMC systém vo Vašej stavebnej firme a doženiete tak konkurenciu, ktorá už tento systém využíva.

Výhody RMC pre komunálnu techniku

 • 24/7 nepretržitý dohľad nad strojovým parkom a sledovanie strojovej techniky.
 • Možnosť lokalizácie v reálnom čase.
 • Ľubovoľná konfigurácia parametrov.
 • Ľubovoľné nastavenie výkazov knihy jázd a práce.
 • Možnosť trasovania podľa histórie.
 • Zobrazenie a sledovanie vybraných strojov na jednej mape.
 • Nastavenie alarmov pri prekročení hraničných hodnôt (napr. prestoje, teplota motora, krádež PHM apod.)
 • Nastavenie pravidelného servisu komunálnej techniky podľa motohodín.
 • Možnosť identifikácie obsluhy bezkontaktným identifikačným čipom.
 • Zvýšenie bezpečnosti proti krádeži stroja.
 • Presné meranie PHM sondou CAP04 (aktuálny stav, tankovanie, spotreba, úbytky).
 • Import dát z tankovacích kariet.
 • Monitoring činnosti nadstavbových činností (posyp, pluh, čistenie, postrek, sekanie, sanie, výsyp odpadových nádob, práce kompresora, predná lopata, zadná lopata …)
 • Zvýšená kontrola nad efektívnosťou práce zamestnancov (napr. zbytočné voľnobehy, odstávky, nelegálne použitie stroja).
 • Diaľková indikácia výkonov stroja, hlásenia výkonov, …