Popis RMC

Schéma sledovacího systému RMC. Jednotlivé komponenty systému a jejich vzájemné propojení.

Nainštalovanie zariadenia Gcom a zobrazenie dát systémom RMC umožňuje na Internete kontrolovať prevádzku monitorovaného stroja a dohliadať nad prácou vodiča-obsluhy-posádky.

Konštrukcia zariadenia Gcom umožňuje konfigurovať zariadenie vždy tak, aby vyhovovalo požiadavkám na merané parametre a spôsob osadenia – využitie.

Používanie zariadenia prináša úspory spotreby PHM, zvyšuje produktivitu práce, predlžuje životnosť stroja, kontroluje neoprávnené použitie stroja, stráži stroj v čase odstávky.

Systém automaticky vytvára podľa nastavenia požadovaného užívateľom denné prehľady, mesačné prehľady a prehľady za nastavené obdobie a tieto dáta je možné exportovať do účtovných systémov.

Jedná sa o sofistikovaný systém diaľkového monitoringu strojov a vozidiel, ktorý je založený na zbere a vyhodnotení prevádzkových parametrov z dátovej zbernice CAN (stavebné stroje), FMS brány (nákladné vozidlá), OBD brány (osobné vozidlá), GPS modulu, kapacitnej palivovej sondy CAP04 umiestnenej v nádrži stroja a ďalších doplnkových snímačov skryte umiestnenej jednotky Gcom.

Ukážka sumačných tabuliek a mapových podkladov