Referencie

Spoločnosť Eurovia, a.s.

.Partner1

www.eurovia.sk

Zavedenie RMC systému pre kontrolu strojového parku na 350 strojoch a 80 užitkových vozoch.


.

Spoločnosť COLAS Slovakia, a.s.

.Colas

www.iske.sk

Zavedenie RMC systému pre kontrolu strojového a vozového parku.


.

CESTY NITRA, a.s.

Cesty Nitra

www.cestynitra.sk

Zavedenie RMC systému pre kontrolu strojového a vozového parku.


.

Spoločnosť Doprastav, a.s.

Partner2

www.doprastav.sk

Zavedenie RMC systému pre kontrolu strojového parku na 200 strojoch.


.

Spoločnosť Metrostav Asfalt, a.s.

Metrostav Asfalt, a.s.

www.metrostavasfalt.sk

Zavedenie RMC systému pre kontrolu strojového a vozového parku.


.

Spoločnosť ACHP Levice, a.s.

www.achplv.sk

Zavedenie RMC systému pre kontrolu strojového a vozového parku.


.

TUZVO Vysokoškolský lesnícky podnik

www.tuzvo.sk

Zavedenie RMC systému pre kontrolu strojového a vozového parku.


.

TUBAU, a. s.

www.tubau.sk

Zavedenie RMC systému pre kontrolu strojového a vozového parku.


.

Spoločnosť  TS Construct, s.r.o.

www.construct.eu

Zavedenie RMC systému pre kontrolu strojového a vozového parku.


.

Spoločnosť  Hydrodynamic, spol. s.r.o.

www.hydrodynamic.cz

Zavedenie RMC systému pre kontrolu strojového a vozového parku.


A mnohé iné…