VYUŽITIE RMC SYSTÉMU

VÝHODY RMC SYSTÉMU

Online monitoring strojov a vozidiel

Poskytuje podrobné prevádzkové dáta pri práci stroja a jeho produktivite. Zaznamenáva podozrivé úniky paliva kapacitnou sondou CAP04. Automaticky kontroluje spotrebu paliva pri práci stroja.

Riadenie strojového a vozového parku

Ponúka ideálne dispečerské prostredie. Podáva prehľad o lokalizácii a bráni nepovolenému použitiu alebo krádeži stroja. Umožňuje pracovať efektívnejšie optimalizáciou výkonu a proaktívnou údržbou.

Automatizácia administratívnej činnosti

Ponúka celkové vyhodnotenie prevádzkových parametrov za deň, mesiac, rok alebo zvolené obdobie. Automaticky generuje knihu jázd. Ponúka všetky reporty aj vo formáte pdf a xls.

Zvýšenie efektivity práce, úspora PHM

Posiela alarmy a upozornenia okamžite pri prekročení nastavenej hodnoty alarmu cez web, SMS alebo email, co napomáha k odhaleniu nehospodárnej prevádzky stroja.

V PRÍPADE DOTAZOV NÁS KONTAKUJTE

Kontaktovať

Úvod

RMC systém rieši meranie spotreby paliva, vyhodnotenie štýlu jazdy, výkazy produktivity práce, automatickú knihu jázd, GPS polohu, krádeže nafty, ukradnutie...

GPS satelitné sledovanie vozidiel a monitoring vozidiel

ZOZNÁMTE SA S NAŠÍM RMC

S RMC systémom viete KEDY, KDE a AKO pracuje Váš vozový a strojový park.

Jedná se o sofistikovaný systém diaľkového monitoringu strojov a vozidiel, ktorý je založený na zbere a vyhodnotení prevádzkových parametrov z dátovej zbernice CAN (stavebné stroje), FMS brány (nákladné vozidlá), OBD brány (osobné vozidlá), GPS modulu, kapacitnej palivovej sondy CAP04 umiestnenej v nádrži stroja a ďalších sprievodných snímačov skryte umiestnenej jednotky Gcom.

Jedinečnosť RMC systému spočíva v presnom meraní hladiny paliva v nádrži stroja kapacitnou sondou CAP04, ktorá meria tak náklon ako aj akceleráciu celého stroja. Ďalej je sonda vybavená dvomi teplotnými snímačmi pre prepočet objemu nafty na referenčnú teplotu 15 °C.

Gcom je vybavený GSM modulom, ktorý posiela zaznamenané prevádzkové parametre na server, kde sú dáta vyhodnotené a zobrazené do webovej aplikácie RMC konečnému užívateľovi.

Nie je potrebné inštalovať žiadny nový software. Dáta a vyhodnotenie prevádzky strojov a vozidiel máte kedykoľvek k dispozícii pod prístupovým menom a heslom prostredníctvom webovej aplikácie RMC na akomkoľvek zariadení s internetovým prehliadačom.

S RMC systémom máte komplexné informácie o pohybe pohonných hmôt, čo výrazne prispieva k zmene zabehnutého stereotypu vo Vašej firme smerom k transparentnému a hlavne hospodárnemu nakladaniu s pohonnými hmotami.

Vlastniť vozový park osobných či nákladných vozidiel a ďalšej technológie vyžaduje nie iba zodpovednosť a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel, ale aj neustálu kontrolu, ktorá má eliminovať zbytočné straty a vyžaduje mať kontrolu nie iba nad vozidlami, ale aj nad ľudským faktorom.

Práve na tieto účely slúži moderný RMC systém, ktorý umožňuje satelitné sledovanie vozidiel cez gps monitoring vozidiel. Nejde však iba o sledovanie pohybu vozidiel či sledovanie strojov na stavbách a podobne, pretože systém okrem funkcie gps sledovanie vozidiel online umožňuje aj sledovanie a meranie spotreby paliva, vyhodnotenie jazdného štýlu, výkazy produktivity práce, automatickú knihu jázd, GPS polohu, krádeže pohonných hmôt, odcudzenie vozidla či stroja a mnoho ďalšieho. Pod kontrolou bude aj meraná spotreba paliva.

Jedná sa o kompletný fleet management alebo správu vozového parku, ktorý zaistí široké spektrum riešení od sledovania vozidiel až po kontrolu nákladov a administratívu.