Aplikácia Hello D

Aplikácia Hello D je určená nie iba pre vodičov. Jedná se o komunikačný terminál medzi vodičom a dispečerom. Komunikácia prebieha cez bluetooth s jednotkou Gcom, ktorá pomocou GSM modulu posiela zaznamenané dáta na server, kde sú k dispozícii dispečerovi vo webovej aplikácii RMC. Aplikáciu Hello D je možné prevádzkovať na tablete alebo mobilnom telefóne s operačným systémom Android verzia 4.0 a vyšší.

Výhody aplikácie Hello D

  • zaisťuje obojstrannú komunikáciu medzi vodičom a dispečerom,
  • naviguje vodiča do cieľa nakládky a vykládky zaslaním trás z dispečingu,
  • automaticky vytvára STAZKU – prehľad o pohybe vozidla a výkonu vodiča,
  • umožňuje správu zákaziek a zadávanie stavu vodiča,
  • poskytuje prehľad doby odpočinku podľa nariadenia č. 561 (AETR),
  • zobrazuje vyhodnotenie štýlu jazdy vodiča.