Poľnohospodárske stroje

RMC systém ponúka riešenie pre monitorovanie prevádzky poľnohospodárskych strojov a poľnohospodárskej techniky. Systém umožňuje sledovať potrebné prevádzkové parametre motora a prevádzkové parametre pracovných príslušenstiev poľnohospodárskych strojovminimalizuje riziká krádeže PHM.

Po nainštalovaní diaľkového monitoringu máte celkový prehľad o spotrebe paliva pri rôznych pracovných režimoch, vyťaženosti, práci obsluhy a výmere obhospodárenej pôdy.

Môžete na diaľku kontrolovať či všetko prebieha podľa plánu.

Poľnohospodárske stroje pracujú v ťažkom teréne, kde sa prejavuje jedinečnosť RMC systému, ktorá spočíva v presnom meraní hladiny paliva v nádrži stroja kapacitnou sondou CAP04. Sonda CAP04 meria tak náklon ako aj akceleráciu celého stroja. Ďalej je sonda vybavená dvomi teplotnými snímačmi pre prepočet objemu nafty na referenčnú teplotu 15 °C.

Podľa skúseností našich zákazníkov je možné ušetriť až 31% nákladov z prevádzky vášho strojového parku tým, že zavediete RMC systém vo Vašej firme a doženiete tak konkurenciu, ktorá už tento systém využíva.

Výhody RMC pre poľnohospodárske stroje

 • 24/7 nepretržitý dohľad nad poľnohospodárskymi strojmi a technikou.
 • Možnosť lokalizácie v reálnom čase.
 • Ľubovoľná konfigurácia parametrov.
 • Ľubovoľné nastavenie výkazov knihy jázd a práce.
 • Možnosť trasovania podľa histórie.
 • Zobrazenie a sledovanie vybraných poľnohospodárskych strojov na jednej mape.
 • Nastavenie alarmov pri prekročení hraničných hodnôt (napr. teplota motora, krádež PHM apod.).
 • Nastavenie pravidelného servisu poľnohospodárskych strojov.
 • Možnosť identifikácie vodičov stroja bezkontaktným identifikačným čipom.
 • Šichtovanie vodičov.
 • Zvýšenie bezpečnosti proti krádeži stroja.
 • Presné meranie PHM sondou CAP04 (aktuálny stav, tankovanie, spotreba, úbytky).
 • Možnosť rozlíšenia práce jednotlivých skupín (napr. nakládka, vyklápanie, postrek, osev …).
 • Zvýšená kontrola nad efektívnosťou práce zamestnancov.