Osobné autá

GPS sledovanie a monitoring prevádzky osobných vozidiel

RMC systém prináša riešenie pre sledovanie osobných a úžitkových vozidiel, čím umožňuje získať komplexnú kontrolu nad vozovým parkom. Ponúkame Vám viac ako iba obyčajný systém pre GPS sledovanie a monitoring osobných vozidiel.

 • Okamžitý prehľad celého vozového parku.
 • Automaticky generuje knihu jázd (Rozlíšenie jázd – služobná/súkromná).
 • Dáta sú zaznamenávané aj cez bránu OBD II (On-Board Diagnostic).
 • Evidencia o prevádzke vozidla za zvolené obdobie.
 • Import dát z tankovacích kariet.
 • Nástroj pre zvýšenie efektívnosti práce zamestnancov.
 • GPS trasovanie podľa histórie.
 • RMC systém využíva mapové podklady Google Maps.
 • V niektorých prípadoch je možné použiť aj kapacitní sondu CAP04 pre meranie hladiny paliva v nádrži.

Z dlhodobých skúseností vieme, že môžete ušetriť až 20 % nákladov.

Osobné vozidlá sú dôležitou súčasťou mnohých firiem a správa vozového parku vyžaduje kontrolu nie iba nad samotným pohybom vozov a činností vodičov, ale aj nad spotrebou pohonných hmôt a zbytočnými stratami. Vzhľadom k tomu, že ľudský faktor nemôže mať kontrolu nad všetkým, tak pre takýto účel slúži GPS monitoring prevádzky osobných vozidiel.

GPS sledovanie a monitoring osobných vozidiel umožňuje mať neustálu kontrolu nad vozovým parkom vrátane prehľadov a šetriť tak náklady na prevádzku, spotrebu pohonných hmôt a eliminovať krádeže, podvody a šetriť čas.

Kniha jázd – Peugeot Expert

Automaticky generovaná kniha jízd osobního automobilu.

Záznam jazdy v grafickej podobe

Záznam jízdy osobního automobilu, společně s knihou jízd a sledováním polohy.

Výhody RMC pre osobné a užitkové automobily

 • GPS monitoring prevádzky osobných áut.
 • Obmedzenie „čiernych jázd“.
 • Kontrola spotreby PHM.
 • 24/7 nepretržitý dohľad a sledovanie vozového parku.
 • Možnosť lokalizácie v reálnom čase.
 • Ľubovoľná konfigurácia parametrov.
 • Ľubovoľné nastavenie výkazov knihy jázd a práce.
 • Zobrazenie a sledovanie vybraných vozidiel na jednej mape.
 • Nastavenie alarmov pri prekročení hraničných hodnôt (napr. maximálne povolená rýchlost apod.).
 • Možná signalizácia potreby dotankovania či slabých batérií pomocou SMS správy.
 • Signalizácia vjazdu a výjazdu z lokality pomocou SMS správy.
 • Výpočet cestovných náhrad.
 • Nastavenie pravidelného servisu vozidiel.
 • Upozornenie na STK pomocou SMS správy alebo emailu.
 • Možnosť identifikácie vodiča bezkontaktným identifikačným čipom.
 • Zvýšenie bezpečnosti proti krádeži vozidla.
 • Rozpoznanie odtiahnutia vozidla.
 • Bez prídavných senzorov je možné aj základnou jednotkou Gcom rozpoznať náraz alebo prevrátenie vozidla na strechu.
 • Umožňuje rozpoznať pokus o krádež elektrónov vďaka akceleračnému snímaču v základnej jednotke Gcom.

Galéria z inštalácie osobného automobilu