Stavebné stroje

GPS sledovanie a monitoring prevádzky stavebných strojov

RMC systém ponúka riešenie pre GPS sledovanie a monitoring stavebných strojov a stavebnej techniky. Systém umožňuje sledovať potrebné prevádzkové parametre motora a prevádzkové parametre pracovných príslušenstiev stavebných strojov a ďalej minimalizuje rizika krádeže PHM.

Na základe mnohoročných skúseností ponúkame dnes univerzálny RMC systém pre monitorovanie prevádzky stavebnej techniky, ktorý je možné nainštalovať takmer na akýkoľvek stroj od akéhokoľvek výrobcu.

Po nainštalovaní diaľkového monitoringu máte celkový prehľad o spotrebe paliva pri rôznych pracovných režimoch, vyťaženosti a práci obsluhy stavebných strojov.

Vďaka GPS monitoringu prevádzky stavebných strojov môžete na diaľku kontrolovať či všetko prebieha podľa stavebného plánu.

Stavebné stroje sú určené pre prácu vo veľmi ťažkom teréne, kde môžeme vyzdvihnúť jedinečnosť RMC systému, ktorá spočíva v presnom meraní hladiny paliva v nádrži stroja kapacitnou sondou CAP04. Sonda CAP04 meria tak náklon ako aj akceleráciu celého stroja. Ďalej je sonda vybavená dvomi teplotnými snímačmi pre prepočet objemu nafty na referenčnú teplotu 15 °C.

Podľa skúseností našich zákazníkov je možné ušetriť až 35% nákladov z prevádzky vášho strojového parku tým, že zavediete RMC systém vo Vašej stavebnej firme a dobehnete tak konkurenciu, ktorá už tento systém využíva.

Vozový park so stavebnými stroji vyžaduje nie iba pravidelnú údržbu, ale aj nepretržitú kontrolu nad činnosťou a celkovou prevádzkou. Pre zvýšenie efektivity prevádzky a zníženie zbytočných nákladov je skvelým riešením GPS monitoring prevádzky stavebných strojov.

GPS sledovanie a monitoring stavebných strojov poskytuje kompletný a nepretržitý prehľad o prevádzke a činnosti stroja ako je nie iba samotná poloha a pohyb stroja, ale aj doba práce, spotreba paliva, zabezpečenie a veľa ďalšieho.

Výhody RMC pre stavebné stroje

 • 24/7 nepretržitý dohľad nad strojovým parkom a sledovanie strojovej techniky.
 • Možnosť lokalizácie v reálnom čase.
 • Ľubovoľná konfigurácia parametrov.
 • Ľubovoľné nastavenie výkazov knihy jázd a práce.
 • Možnosť trasovania podľa histórie.
 • Zobrazenie a sledovanie vybraných stavebných strojov na jednej mape.
 • Nastavenie alarmov pri prekročení hraničných hodnôt (napr. prestoje, teplota motora, krádež nafty apod.)
 • Nastavenie pravidelného servisu stavebnej techniky podľa motohodín.
 • Možnosť identifikácie obsluhy bezkontaktným identifikačným čipom.
 • Šichtovanie obslúh stavebných strojov.
 • Zvýšenie bezpečnosti proti krádeži stroja.
 • Presné meranie PHM sondou CAP04 (aktuálny stav, tankovanie, spotreba, úbytky).
 • Import dát z tankovacích karet.
 • Možnosť rozlíšenia práce jednotlivých skupín (napr. predná lopata, zadná lopata, žeriavovanie, pokládka, čerpanie, vysávanie, práca kompresoru, práca vrtnej súpravy, miešanie a vykládka, počet sklopov).
 • Zvýšená kontrola nad efektívnosťou práce zamestnancov (napr. zbytočné voľnobehy, odstávky, nelegálne použitie stroja).
 • Ďiaľková indikácia výkonov stroja, hlásenia výkonov, …